ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ವಿಶ್ವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 75 ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿ.ಇ.ಎಂ ಅನುದಾನಿತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೌಶಿಕ್ ಗೆ 2nd Prize ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ...
Drug awareness program at BEM

Drug awareness program at BEM

26 June is observed as “The International Day” against Drug Abuse and Illicit Trafficking “* to strengthen action and cooperation in achieving a world free of drug abuse. The day was observed in BEM Aided PU College, Carstreet, Mangalore. PSI...
Environment day at BEM

Environment day at BEM

World Environment Day was organised on 24th June 2024 in BEM Educational Institution. Competitions such as Elocution, Poem writing, essay, drawing were conducted on this occasion and prizes were distributed. [fancygallery id=”2″...
Yoga day celebration at BEM school

Yoga day celebration at BEM school

World Yoga Day was well organized in our school with the collaboration of teachers and children, more than 50 students participated in the Yoga Day celebration in a great way by performing different yoga postures. [fancygallery id=”2″...
Book distribution at BEM

Book distribution at BEM

15/6/2024 ರಂದು ಬಿಇಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಟ್ಟು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾನ, ಪೃೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ 130 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶ್ರೀ ರುದ್ರತಾಂಡವ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. [fancygallery...