ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ
ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ
Awareness on Traffic Road Safety and Rules
Awareness on Traffic Road Safety and Rules
BEM PU College participated in street play
BEM PU College participated in street play
previous arrow
next arrow

Welcome to BEM School
Mangalore

About Us

The first formal School in Mangalore was started in 1836 by the Missionaries from Basel, Switzerland…

New Building

On Sunday, 5th March 2017, a formal Ceremony was held to lay the Foundation Stone…

Commitee

The South Kanara Educational & Cultural Society was formed with 9 Founding Life Members..

History

Established in 1838 AD by German Christian Missionaries, the BEM Educational Institutions, located in the heart of the Mangalore city familiarly known as “Mission High School Road”, have been rendering yeomen service to the public in the field of education, irrespective of caste, colour or religion. It has the Motto: “Heavens Light Our Guide”.

Past History

(Estd – 1838)
Established in 1838 AD by German Christian Missionaries, the BEM Educational Institutions…

Basel Mission

26 September 1815
As early as on September 26 in the year 1815, Basel Mission was founded by a small group of devout men…

175th Anniversary

2013
In 2013, the Schools would complete 175 years of starting the first Institution. In order to celebrate…

Years

Committee Members

Teachers

Students

Latest News