185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭ

185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭ

Written by BEM School

December 11, 2023

B E M. ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಷನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ರಸ್ತೆ ಇದರ 185 ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಜರಗಿದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಾಸ್ಕರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಷ್ ಪೆಂಗಲ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

You May Also Like…

Book distribution at BEM

Book distribution at BEM

15/6/2024 ರಂದು ಬಿಇಎಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಒಟ್ಟು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ...

PU orientation

PU orientation

Orientation Programme was conducted on 10/06/2024 for Puc students of BEM Aided PU College. The...