ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ – ಬೀದಿ ನಾಟಕ

ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ - ಬೀದಿ ನಾಟಕ

Written by BEM School

November 12, 2017

ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿ.ಇ.ಎಂ. ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕುದ್ರೋಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

You May Also Like…

Gardening

Gardening

Small efforts to over turn the richness of the soil by little ones of BEM Moegling English...