ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ

Written by BEM School

December 7, 2017

ಹೆಡ್‍ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಛದ್ಮವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೇ ನಡೆಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.

You May Also Like…

Gardening

Gardening

Small efforts to over turn the richness of the soil by little ones of BEM Moegling English...